Raport „Polska rodzina z cukrzycą”

2021-04-01T19:02:47+02:00

Raport „Polska rodzina z cukrzycą” poświęcony jest wyzwaniom, jakie stoją przed pacjentami chorych na cukrzycę i ich bliskimi. Życie z przewlekłą chorobą, taką jak cukrzyca, wymaga zaangażowania się pacjenta w leczenie i przestrzeganie zmian w stylu życia. Osiągnięcie sukcesu nie jest możliwe bez wsparcia bliskich. Rozumienie istoty choroby i przyczyn, które do niej doprowadziły, metod leczenia i sposobów zapobiegania powikłaniom, metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zasad zdrowej diety oraz zaleceń, co do aktywności fizycznej są niezbędne zarówno osobie na cukrzycę jak i jego bliskim. Świadomość i zaangażowanie najbliższych są często kluczem do sukcesu, a ich brak potrafi być wielką przeszkodą. Raport „Polska rodzina z cukrzycą” ma na celu wskazanie na obecny stan wiedzy oraz zachowania pacjentów i ich bliskich, jeśli chodzi o różnorodne aspekty towarzyszenia w chorobie, co w przypadku cukrzycy ma istotny wpływ na jej kontrolę i progresję. Odnosi się również do kwestii komfortu życia z chorobą.

Autorzy:

Beata Stepanow, Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej SED
Tomasz Sobierajski, S Institute Tomasz Sobierajski
Elżbieta Brzozowska, Ewa Matusiak, Fundacja Zdrowie i Edukacja Ad Meritum

Patronat
Zobacz raport