Apel do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

2020-03-31T18:56:13+02:00

W nawiązaniu do opinii Prezesa AOTMiT w sprawie powszechnych szczepień przeciwko rotawirusom, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie tego właśnie szczepienia wszystkim polskim noworodkom.

Autorzy:

Elżbieta Brzozowska
Wice-prezes Fundacji Zdrowie i Edukacja Ad Meritum

Patronat
Przeczytaj apel