Loading...
Miastenia2023-05-16T09:20:44+02:00

Miastenia

Miastenia to najczęstsza z neurologicznych chorób rzadkich

10 marca, 2023|

Miastenia rzekomoporaźna (ang. myasthenia gravis) to choroba nerwowo-mięśniowa o podłożu autoimmunologicznym, zaliczana do grupy chorób rzadkich. Dotyka jednak stosunkowo dużej populacji – bo  około 9 tysięcy osób w Polsce. Dlatego nazywana jest najczęstszą z chorób rzadkich.